about

Info - Basement Dweller & basewerx

This site will have articles written in both English and Swedish. Go to the English info section. 
Som du kanske märkt så huseras artiklar i både svenska och engelska. Gå till info på svenska.


Basement Dweller


Denna site kommer behandla det mesta inom modellbyggarhobbyn med fokus på figurer, tennfigurer och miniatyrer. För er som är nyfikna och vill veta mer om figurmodeller, så kallade Garage Kits, råder jag er att läsa följande sammanställning: Garage Kits - att äga ett monster.
Tips och tutorials är tänkt att främst vara riktigt till svenska läsare då det redan finns bra artiklar på engelska. Recensionerna kommer att främst vara på engelska.


Du kommer att kunna läsa:
 • Tips om skulptering
 • Tips kring byggande
 • Magnetisering
 • Recensioner av figurer, miniatyrer, modeller samt verktyg
och annat intressant. Du är välkommen att skicka in önskemål på vad du skulle vilja veta mer om eller om du vill bidra med en artikel så kommer du få möjlighet att göra det och du står som skribent.

En av grunderna 

till denna site är att det saknas bra info kring vissa produkter här i Sverige. Jag tycker att det händer ofta att man läser en bra artikel, men saknar helt möjligheten att testa produkten av följande anledningar:
 • Den finns inte i Sverige
 • Den är för dyr i Sverige
 • Den är för dyr att importera
 • Motsvarande produkt är svår att identifiera
Det händer ibland att jag hittar en motsvarande produkt, t ex en bra grundfärg som är billigare än GW, Vallejo etc. Jag hamnar ibland i kontakt med producenter av modeller och dylikt (av eget intresse) och jag har lärt mig vart man hittar bra produkter till rätt pris. Det som sätter käppar i hjulet är att det ofta krävs inköp i större kvantiteter för att det ska vara lönt att köpa. Jag önskade länge att någon skulle göra det som jag gör nu - köper in lite udda och användbara grejer för att det är skoj.

Detta sker helt och hållet på hobbynivå för mig och jag kommer enbart hålla på med detta så länge som jag känner att det inte tar för mycket av min egna tid. Min förhoppning är att det ska bredda folks intresse för hobbyn och underlätta för de som vill prova på lite annorlunda saker samtidigt som det ger mig tillfälle att själv prova på nya saker.


basewerxButiksdelen av siten heter "basewerx" och är också mitt eget varumärke vilket för oss till nästa punkt:

Grund nummer två 

till denna site är att jag gillar att pyssla och trots att detta är en underbar tid för figurer och modeller i och med att 3D-printing på allvar tagit fart, så tycker jag att det saknas vissa produkter. Jag har som mål att skapa och göra tillgängligt:
 • 28mm sceniska figurbaser i olika miljöer
 • 28mm tillbehör
 • Exklusiva displaybaser och socklar i betsat och lackat trä
 • Ett system för att kunna byta spelbas mot displaybas på en figur närhelst du vill.
 • Terräng som är modulärt
Jag kommer att uppdatera siten med WIP (work in progress) artiklar där jag visar delar av arbetet.

Jag hoppas att ni gillar mitt koncept och att ni får nytta av siten.

/gfx1978

Basement Dweller


This site is about the modelling hobby in general with a focus on the figure side of things; Anything from miniatures to Garage Kits will be featured here and also sci/fi and a bit of "normal" modelling. Since a lot of sites are already giving good coverage of this hobby in English - some of the tutorials are going to be in Swedish only (for now). The reviews are generally going to be in English.

Some of the things you can expect to read about:
 • Tips about sculpting
 • Tips about modelling
 • Magnetising
 • Reviews of figures, miniatures, models and tools
and other stuff of interest. You are welcome to request a certain type of article or more information on something that caught your fancy. If you would like to contribute to this site in some way, please get in touch.

One of the reasons

behind this site is the lack of good info for Swedes when it comes to certain products. I find that you'll often read a good article about something you want to try out, but the possibility to do so is slim due to:
 • It's not available in Sweden
 • It's too expensive in Sweden
 • It's too expensive to import
 • A proxy product is hard to identify
Some times I will find a matching product, like a good cheap primer that's akin to GW or Vallejo or Krylon etc. Some tiems I get in touch with producers of kits or figures (out of interest) and I've learned where to find good products at a good price. The problem being having to buy larger quantities to make it worth while. I often wished someone would do what I am doing now - buying some odd and useful stuff 'cause it's fun! 

I am doing this on a hobby level only and I will only be doing this as long as it does not take away too much of my time or interfere with the rest of my life. My hope is that I can contribute a bit to the hobby and inspire people to try new things while at the same time expanding my own horizons.

basewerx


The shop part of the site is called "basewerx" and it's also my own brand which brings us to the next point:

the other reason

for putting up this site is that I like to create stuff and despite that this is a wonderful age for the miniature and model hobby with Kickstarter and 3D-printing reaching new heights, I still feel there are some products missing. My aim is to create and make available:
 • 28mm scenic bases and inlays
 • 28mm accessories
 • Exclusive display bases and plinths made out of machined and stained wood
 • A system to make it possible to swap gaming bases with display bases at choice.
 • Modular terrain
I will be updating the site with WIP's (Work In Progress) to document the work.

I hope you like the concept behind my site and that you find it useful.

/gfx1978

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar