torsdag 13 september 2012

Neodymium FAQ


Neodymium (egentligen Neodymium-Järn-Bor, NdFeB) magneter är de starkaste permanentmagneterna på jorden. De förlorar väldigt lite av sin magnetiska styrka med tiden - mindre än 1% på 10 år.

 

Vilka material dras till magneter?

Magneter dras till ferromagnetiska (ferro = järn) material som järn, nickel och kobolt. Stål som bl. a. består av järn har i rätt kompositioner samma magnetiska effekt. Rostfritt stål t. ex. drar inte till sig magneter.Hur mäter man en magnets styrka och vad innebär N-graderingen?

En magnets kraft mäts med en Gaussmätare. Den avläser det magnetiska fältets densitet på magnetens yta. Ytfältet anges i Gauss eller Tesla. Dragkraftstestare används för att testa magnetens vidhäftningsförmåga mot en platt stålplatta. Dragkraft mäts i lbs eller kg. 

Magneter graderas i N-skalan och härrör från det magnetiska materialets maximala energiprodukt, dvs den maximala styrkan som materialet kan magnetiseras till. Neodymium magneters grad mäts i miljoner Gauss Oersted (MGOe) och en magnet i grad N35 har en maximal energiprodukt av 35MGOe. Ju högre grad, desto kraftigare magnet.

Två magneter eller en magnet och en stålplatta? 

  • Kraften mellan en magnet och ett ferromagnetiskt material är densamma som mellan två magneter. 
  • Fördelen med 2 magneter är att de attraherar/repellerar varandra från betydligt större avstånd
  • Två magneter tillsammans fungerar som en starkare magnet
  • En magnet mellan två stålplattor ger betydligt större dragkraft - här spelar magnetens yta en stor roll.

Okej, men vad innebär N35 i riktiga sammanhang?

2x1mm har en dragkraft på c:a 45gram. Mellan två stålplattor c:a 108gram.
3x1mm har en dragkraft på c:a 90gram. Mellan två stålplattor c:a 285gram.
3x2mm har en dragkraft på c:a 181gram. Mellan två stålplattor c:a 285gram.

OBS! Jag har använt mig av en kalkylator som är mycket pålitlig, men det måste ändå påpekas att det siffrorna är baserade på laboratorieförsök och är ett genomsnitt av flera försök.

Kan jag bearbeta en magnet med fräs, borr eller dylikt?

Neodymium magneter är väldigt hårda och spröda så de är inte helt lämpliga att borra hål i. Dessutom kan hettan från behandlingen avmagnetisera en magnet.
Du kan absolut inte löda eller svetsa magneter då de i första hand blir avmagnetiserade från hettan och dessutom är risken utomordentligt stor för att de ska fatta eld.

Hur är det med värme?

Neodymium magneter är känsliga mot hetta. Upphettning ovan dess arbetstemperatur (80 grader C) resulterar i permanent förlust av en del av dess magnetiska styrka. Om en magnet upphettas över dess Curie temperatur (310 grader C), så blir den helt avmagnetiserad. Givetvis har olika magneter och olika graderingar olika egenskaper - dessa kan ses som mer generella.

Hur rengör jag en magnet?

Om magneterna är täckta av järn- eller metallspån så är det enklaste sättet att rengöra dem att ta en bit tejp - metallspånen fastnar på den. Du skall helst inte väta en magnet då de är känsliga för rost.

Hur limmar jag?

Epoxy lim, kemisk metall och liknande två-parts putty funkar utmärkt att fästa magneter med. Personligen är jag inte vän med superlim för annat än småjobb (sådant som inte har någon som helst funktion), men det fungerar också. Magneterna fäster bra mycket bättre om du filar lite lätt på ytan som ska limmas.

Kan jag måla en magnet?

Absolut :)

Sammanställning baserad på fakta från K&J Magnetics hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar